Grondwerken

Grondwerken op maat 

De Nederlandse bodem is zeer complex omdat het bestaat uit verschillende grondsoorten en grondwaterstanden. Hierdoor zijn grondwerkprojecten vaak ingewikkeld en kun je dit beter overlaten aan een expert. We bieden grondwerk en bestrating op maat, waarbij jouw wens centraal staat. We beschikken over de juiste apparatuur en expertise om je letterlijk te kunnen ontzorgen. Elk soort grondwerk vraagt om een eigen aanpak. Naast dat we zorg dragen voor het ontgraven van cunetten, dragen we zorg voor het plaatsen van voorzieningen voor rijplaten en dragen we zorg voor de aanleg van wegfundaties. Cunetten zijn uitgegraven gedeeltes die zich bevinden in een zachte en niet zo krachtige grondlaag. Vaak is het nodig om een aardebaan aan te leggen die zorgt voor het dragen van nutsleidingen, kabels en wegen.

Een uitgebreid pakket

We keuren de bodem en gaan eventueel over op bodemsanering. We ontdoen de bodem van alle fracties en leveren en verwerken schoon zand. Vaak ontstaat er na sloopwerkzaamheden een tekort, welke wij aanvullen tot het vereiste niveau. We streven naar een gesloten grondbalans. We leggen rioleringssystemen aan inclusief putten en olie/water-afscheiders. We voeren daarmee hemelwater, rioolwater en terreinwater af. Met betrekking tot de riolering houden we ons bezig met het hoofdriool, bergbezinkbassins en huisaansluitingen. Natuurlijk horen hier de volledige ondergrondse stelsels ook bij. Ter voorbereiding hierop zorgen we dat de grond geschikt is om de grondwerken te kunnen verrichten, denk aan funderingsconstructies en de bodemsanering. We voorzien de wegfundaties van terreininrichting en de benodigde verhardingen. Om het plaatje compleet te maken voorzien we de wegfundaties van groen.

Van gedegen plan tot succesvolle uitvoering

De fases zijn complex en tijdrovend wat vraagt om gekwalificeerd personeel en de juiste apparatuur. Laten wij nou net het wegenbouw bedrijf uit Helmond zijn die dit in huis hebben. We doen dit wel met een gedegen plan. We maken vooraf een goed plan van de werkzaamheden die verricht zullen worden omdat het grondstromen en logistieke handelingen betreft. Het proces loopt van idee tot oplevering en je hebt altijd één vast aanspreekpunt. Tijdens het verrichten van de werkzaamheden kun je op deze manier als het gaat om vragen, doeltreffend en snel schakelen. Wij streven altijd naar een bouwrijp en schoon terrein.

Angelo’s Grond-en straatwerken is onderscheidend

Iedereen moet ons kunnen benaderen, we denken graag met je mee of je nu een particulier of overheidsinstelling bent.

Z

Ontzorgen

Door onze kennis en ervaringen kunnen we door middel van vakmanschap ontzorgen.

Z

transparantie

Gedurende het proces nemen we je mee in de keuzes die we maken.

Z

persoonlijk contact

Bij ons heb je te maken met één contactpersoon waarmee je alles kunt bespreken.

Z

betaalbare tarieven

Iedereen moet zijn tuin kunnen bestraten of kunnen herstellen

Z

kwaliteit

We weten wat we doen en hebben alles in huis om het te kunnen realiseren

Z

Veelzijdig

Naast dat we worden benaderd door gemeenten en instellingen zijn we er ook voor de particulier.

Z

jarenlange ervaring

Onze mensen zijn gekwalificeerd en zitten al jarenlang in het vak.

Z

Gedegen te werk

We maken een analyse en een plan voordat we aan de slag gaan.

Z

Nieuwste apparatuur

We maken gebruik van de nieuwste apparatuur om gebreken te voorkomen.

Informeer naar onze tarieven

of bel: 06-1351 7958